/

Założeniem projektu „Wyszehradzki Festiwal Literatury” jest promocja idei Grupy Wyszehradzkiej, wymiana i integracja kulturalna, a także budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturalnej. Festiwal to okazja do spotkań z bogactwem kultury słowackiej, czeskiej i węgierskiej. W programie przewidziane są spotkania autorskie, wykłady, wystawy, pokazy filmowe i koncerty muzyczne.

Projekt realizowany jest od lipca 2014 r. do czerwca 2015 roku. Wiodącym tematem festiwalu jest współczesna literatura czeska, słowacka i węgierska. Spotkania festiwalowe zaplanowane zostały na jesień br.

 • 22-24 września - Festiwal Literatury Słowackiej,

 • 20-22 października – Festiwal Literatury Węgierskiej

 • 24-26 listopada – Festiwal Literatury Czeskiej

Integralną częścią festiwalu jest międzynarodowy polsko-czesko-słowacki konkurs dla dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych) z cyklu „Tworzymy własne wydawnictwo”, który rozpocznie się w październiku 2014 roku, a zakończy w maju 2015 roku. Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora, atrakcyjnej zarówno pod względem wartości literackiej, jak i opracowania graficznego. Do konkursu zaproszeni zostaną czytelnicy bibliotek publicznych, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół specjalnych z Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Etap krajowy przeprowadzony zostanie przez biblioteki partnerskie. Finał międzynarodowy odbędzie się w Bielsku-Białej. Gala wręczenia nagród zaplanowana została na 28 maja 2015 roku.

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach programu Standart Grants.

/

 • /
 • Partnerzy projektu

 • /

  Mestska Knihovna Frydek-Mistek

 • /

  Krajska Kniznica w Ziline

 • /

  Verseghy Ferenc Konyvtar Szolnok