/

Partnerzy projektu:

Mestska Knihovna

Frydek-Mistek

www.mkmistek.cz

Krajska Kniznica w Ziline

www.krajskakniznicazilina.sk

Verseghy Ferenc Konyvtar

Szolnok

www.vfmk.hu