/
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
oraz Krajská knižnica v Žilinie zapraszają na
Wyszehradzki Festiwal Literatury Słowackiej pod honorowym patronatem Ivana Škorupy Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie 22.09.2014 r. – 24.09.2014 r.

Program:
Miejsce: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 17a Salonik Literacki im. Zofii Kossak- Szczuckiej

22.09.2014 r. godz. 17.00

 • inauguracja festiwalu z udziałem zaproszonych gości
 • pokaz muzyczno-taneczny w wykonaniu zespołu FS Stavbár
 • spotkanie autorskie z Magdą Vášáryová. Promocja książki pt. Sąsiad o północy
 • otwarcie wystawy pt. XXIV Biennale ilustracji. Bratysława 2013

23.09.2014 r.

 • godz. 11.00 – spotkanie autorskie dla dzieci z Igorem Valek
 • godz. 17.00 – wykład Michała Jagiełły pt. Słowacy w polskich oczach

24.09.2014 r. godz. 16.30

 • pokaz kina słowackiego

Galeria Książnicy Beskidzkiej, Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17a

22.09.2014 r. – 05.10.2014 r. - wystawa pt. XXIV Biennale ilustracji. Bratysława 2013

Festiwal realizowany jest w ramach projektu Wyszehradzki Festiwal Literatury dofinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Magda (Magdalena) Vášáryová (ur. 26 sierpnia 1948 w Bańskiej Szczawnicy) – słowacka aktorka, dyplomata i polityk.

Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Jako aktorka występowała w licznych teatrach, w tym Teatrze Narodowym w Bratysławie. Autorka m.in. Krátke listy jednému mestu (1988) – zbioru esejów o rodzinnej Bańskiej Szczawnicy. W 2008 wydała Polnočný sused, książkę o Polsce i relacjach słowacko-polskich, w 2011 wydała Sąsiad o północy o relacjach i zasadniczych aspektach integracji, dotyczących Słowacji i Polski w latach 2000-2005, a także wydarzeń międzynarodowych, które w tym czasie wywarły wpływ na nasz kraje.

W lipcu 2010 została odznaczona przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Po 1989 pełniła funkcję ambasadora Czechosłowacji w Austrii (1989–1992) oraz Słowacji w Polsce (2000–2005). Była założycielką słowackiego Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zagranicznej (SFPA). W latach 2005–2006 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2006, 2010 i 2012 uzyskiwała mandat deputowanej do Rady Narodowej z ramienia chadeckiej SKDÚ-DS.

Michał Jagiełło (ur. 23 sierpnia 1941 w Janikowicach koło Miechowa) – taternik, alpinista, ratownik TOPR-u, przewodnik tatrzański, pisarz, poeta, eseista, publicysta. W jego twórczości częste są motywy górskie.

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na wydziale polonistyki, pracę magisterską pisał na temat: Tatrzańska literatura turystyczna. W trakcie studiów był aktywny w Zrzeszeniu Studentów Polskich; uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie.

W latach 1964–74 mieszkał w Zakopanem. W tym okresie był ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Brał udział w ponad 250 wyprawach ratunkowych. W 1972 został naczelnikiem Grupy Tatrzańskiej GOPR, pełnił tę funkcję do 1974 roku. Pod koniec 1974 roku wyjechał z Zakopanego do Warszawy, w stolicy zajął się m.in. publicystyką i twórczością literacką. Od jesieni 1989 przez 8 lat piastował w kilku kolejnych rządach funkcję wiceministra. Od 1998 do marca 2007 dyrektor Biblioteki Narodowej. Przez wiele lat przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej.

Igor VÁLEK ur. 7 stycznia 1967 r. W latach 1981 – 85 uczęszczał do liceum we Vrútkach, w latach 1986 – 87 studiował dziennikarstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komenského w Bratysławie (przerwał studia), w roku 2000 ukońcył studia licencjackie na kierunku publicystyki na Wydziale Humanistycznym Univerzity M. Bela w Banskiej Bystrici. Od 1987 r. pracuje w Matici slovenskej (Macierzy Słowackiej), w latach 1991 – 93 był redaktorem mesięcznika „Knižnice a informácie (Biblioteki i informacje)”. Od 1993 jest dziennikarzem, obecnie zastępcą redaktora naczelnego „Slovenských národných novín (Słowackiej gazety narodowej)”w Martinie. Wiersze na początku publikował w czasopismach (Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny – Orol tatranský, Slovenská republika i innych). Wydał także tomiki wierszy Na-miesto piesne/ Za-miast pieśni (2000), Korene a úlomky/ Korzenie i kawałki (2007), wspomnienia Tida J. Gašpara Starinské nezábudky/Dziadkowe niezapominajki (1993), mozaikę z życia i twórczości pisarza Ladislava Paški Fragmenty desaťročí/ Fragmenty dziesięcioleci (1998), Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinskeho o zlate / Najpiękniejsze bajki Pavla Dobšinskeho o złocie (2004) oraz wybór z poezji J. Kráľa Jarná pieseň/Wiosenna pieśń (2006), zredagował Pamätnicu Roka Ľudovíta Štúra/ Księgę Pamiątkową Roku Ľudovíta Štúra (2007, razem z O. Pavúkovou). Zajmuje się publicystyką kulturalną oraz recenzowaniem, bierze udział w ponownym odkrywaniu nazwisk i powiązań w przemilczanej cześci słowackiej literatury.(Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, Knižná revue i in.) Jest autorem pozycji Malý lexikón literárnych diel/Mały leksykon dzieł literackich (2002) i Malý lexikón kultúrnych pamiatok / Mały leksykon zabytków kultury (2004), J. Haškowi, a przede wszystkim jego pobytowi na Słowacji poświęcił publikację Haškovi v pätách/ (Depcząc) Haškowi po piętach (2003).

STAVBÁR – Zespół Folklorystyczny Uniwersytetu w Žilinie

Zespół folklorystyczny Stavbár powstał w roku 1959 przy przesiębiorstwie Pozemné stavby (Budownictwo naziemne) Žilina. Podczas wieloletniej działalności zespołu zmieniał się jego repertuar, a także sposób prezentacji programów tanecznych i wokalnych. Obecnie działalność zespołu jest ukierunkowana na opracowanie autentycznego materiału folklorystycznego. Poszczególne tańce i bloki tematyczne pochodzą przede wszystkim z miejscowości północno-zachodniej Słowacji - Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná oraz innych regionow tego kraju - Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Brezová pod Bradlom a pod. Zespół Stavbár tworząc swoje programy korzysta przede wszystkim z tradycyjnych tańców i muzyki, które są częścią kultury ludowej. W swoich układach choreograficznych zespół przedstawia tańce związane ze zwyczajami i obrzędami, towarzyszącymi rokowi obrzędowemu oraz ważnym wydarzeniom (np. okres zapustów, wesele, Sobótka itp.)

Od roku 1989 zespół był samodzielnym podmiotem prawnym i działał jako stowarzyszenie. We wrześniu 1997 r. podpisał umowę z Uniwersytetem w Žilinie, aby dzięki kierownictwu uczelni stworzyć swoim członkom lepsze warunki oraz przyciągnąć do zespołu więcej studentów. Dzięki temu uzyskał możliwość szerszego prezentowania swojej działalności podczas cyklicznych przeglądów słowackich zespołów studenckich: Akademická Nitra i Akademický Zvolen. W trakcie swojej 51-letniej historii zespół ponad 1 900 razy występował w kraju i zagranicą, nie tylko w Europie, ale także w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Otrzymał również wiele znaczących nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Wystawa: XXIV Biennale Ilustracji Bratysława 2013.

Biennale Ilustracji w Bratysławie jest jedną z najstarszych imprez na świecie poświęconych książce dziecięcej. Jej prestiż, mimo różnych historycznych uwarunkowań, pozostaje niepodważalny.
Od swego zarania Biennale to poświęcone jest graficznej stronie opracowania książek dla młodego czytelnika, promując siłę kreacji artystycznej. Do konkursu, po uprzedniej selekcji, kwalifikowane są najciekawsze oryginały ilustracji powstałych w ciągu dwóch lat oddzielających kolejne edycje BIB (zasada ta obowiązuje autorów, których prace uczestniczyły w poprzedniej odsłonie imprezy, dla debiutantów jest to zaś okres pięciu lat). Międzynarodowe jury BIB przyznaje prestiżowe nagrody: Grand Prix BIB, Złote Jabłka BIB, Plakietki BIB i Honorowe nagrody dla wydawców.
Wystawa została przygotowana we współpracy z Instytutem Słowackim w Warszawie.

 • /
 • Partnerzy projektu

 • /

  Mestska Knihovna Frydek-Mistek

 • /

  Krajska Kniznica w Ziline

 • /

  Verseghy Ferenc Konyvtar Szolnok